Yağ Camii – Adana

Bugün de Adana’nın tarihî eserleriyle devam edelim. Bildiğiniz üzere Türkiye’nin dört bir yanında tarihî camiler bulunur. Her şehirde tarihî eserlerin bir kısmını camiler oluşturur. Adana için konuşacak olursak bunlardan biri de Yağ Camii ‘dir.

Adana Yağ Cami
Yağ Camii

Jacques Kilisesi

Adana’nın tarihî camileri içinde şüphesiz ki en meşhuru Ulu Camiidir. Ramazanoğulları Beyliğinin başyapıtı olarak kabul edilen bu cami, Sabancı Merkez Camiinin inşasından önce Adana’nın en büyük camisiydi.

Öte yandan Adana’da Ramazanoğulları Beyliği döneminden kalma başka pek çok cami vardır. Zaten daha önce başka bir yazımızda da belirttiğimiz üzere Ramazanoğulları Beyliğinin diğer beyliklerden daha uzun süre yaşamış olması nedeniyle Adana’da Ramazanoğullarından kalma tarihî eserlerin sayısı bir hayli yüksektir.

Adana’nın en önemli tarihî camilerinden biri de işte bu yazının konusu olan Yağ Camiidir. Yağ Camiinin inşasının 1501 olduğu bazı kaynaklarda yazıyor ama bu tam olarak değil. 1501’de olan şey sadece bir inşa değil, aynı zamanda var olan bir yapının dönüştürülmesidir. Buranın bir de kilise geçmişi var.

Bugün Yağ Camii’nin olduğu yerde daha önce Ermeniler tarafından inşa edilmiş olan Saint Jacques Kilisesi varmış. Kilisenin ne zaman inşa edildiği hakkında bir bilgi bulamadım. Çünkü 1501 yılına gelindiğinde zaten kilise önemli oranda yıkıma uğramış. Kilise, 10. ve 14. yüzyıllar arasında Çukurova’da hüküm sürmüş Kilikya Ermeni Krallığı’ndan kalmış olabilir.

Caminin İnşası ve İsminin Kökeni

1501’de Ramazanoğlu Halil Bey’in emriyle, kilise kalıntılarının üzerine bir cami inşa edildi. Tabii kilise kalıntıları hâlâ caminin bir parçasını oluşturuyor. İşte bu cami, Adana’da Yağ Camii olarak bilinmekte. Peki bu isim nereden geliyor? Bu cami, daha önce Eski Camii olarak biliniyormuş. (Adana’da Yeni Camii adında bir başka tarihî cami de var) Evliya Çelebi‘nin Seyahatname adlı eserinde de Eski Camii diye geçiyor. Fakat zaman içinde Yağ Camii olarak bilinir olmuş. Bunun nedeni, caminin avlu kapısının önünde kurulan pazarlarda Osmanlı yıllarında yağ satılmasıdır.

Yağ Camiinin inşası 1501’de sona ermedi. Zaman içinde yapılan eklemelerle bir külliyeye dönüştü. Önce camiye ek yapılarak cami büyütülmüş. Sonra 1525 yılında caminin minaresi yapılmış. 1558’de Piri Mehmet Paşa tarafından medresesi yapılmış. Yağ Camii 1998’deki Adana Depreminde hasar gördü ve restore edildi.

Yağ Camiinin Mimari Özellikleri

Yağ Camii, mimari tarz olarak Selçuklu Ulu Camii şeklinde yapılmıştır. Sade bir mimariye sahip olsa da içinde çok sayıda sütun bulunur. Basık kemerli, kavsaralı, mukarnaslı, kalkanlıdır.

Sonradan eklenen büyük bir avlu kapısına sahiptir. Bu kapı anıtsal taç kapı şeklindedir. Bunun dışında iki kapısı daha vardır. Cami, sülüs hatlı bir kitabeye de sahiptir.

Ulaşım Bilgileri

Yağ Camii de Adana’nın diğer pek çok tarihî eseri gibi Adana’nın tarihî merkez bölgesinde toplanmış. Kazancılar Çarşısının batı yönünden girişinde bulunuyor. (Aynı çarşının doğu yönünden girişinde ise Büyük Saat Kulesi var)

Sırtınızı Yağ Camiinin kapısına verirseniz sağ tarafınızda Kazancılar Çarşısı görülür. Önünüzde giden cadde ise Küçük Saat‘e çıkar ki Tarihî Mestan Hamamı ve Kemeraltı Camii de oradadır. Şehir merkezinden yürüyerek beş ya da on dakikanızı alır.

“Yağ Camii – Adana” için 2 yorum

Ne düşündüğünü yazar mısın?