Tarihi Çarşı Hamamı – Adana

Geçtiğimiz günlerde Tarihî Mestan Hamamı‘nı sizlere anlatmıştık. Mestan Hamamı her ne kadar Adana’nın en çok bilinen tarihî hamamı olsa da tek değildir. Hatta en eskisi bile değildir. Adana’nın tarihî bölgesinde bulunan Tarihi Çarşı Hamamı daha eskidir. (Tabii Tarihi Çarşı Hamamı da Adana’nın en eski hamamı değildir, o da başka bir yazı konusu)

Tarihi Çarşı Hamamı
Tarihi Çarşı Hamamı

Çarşı Hamamının Tarihi

Tarihî Çarşı Hamamı da tıpkı Mestan Hamamı gibi Ramazanoğlu ailesinin eseridir. Fakat arada bir fark var. Mestan Hamamı, Osmanlı döneminde Ramazanoğlu ailesi tarafından yaptırılmış iken Çarşı Hamamı Ramazanoğulları Beyliği dönemine aittir.

Tarihî Çarşı Hamamı, Ramazanoğlu Halil Bey’in oğlu Piri Paşa tarafından 1529’da yaptırılmıştır. (Osmanlı Sadrazamı Pîrî Mehmed Paşa ile karıştırmayınız) O dönemde, günümüzdeki gibi su tesisatı döşemek mümkün olmadığından hamama su, büyük dolaplarda ve oluklarla Seyhan Nehrinden taşınmıştır.

Tarihî Çarşı Hamamı 1945’te bir restorasyon gördü. Bu bakımdan Mestan Hamamından daha şanslı olduğu aşikâr. Geçtiğimiz yıllarda ise yeni işletmecisi içine göbek taşı, buhar odası da yaptırdı.

Tarihi Çarşı Hamamı ‘nın Özellikleri

Büyük bir yapı olmasına rağmen önündeki dükkânlar yüzünden fark edilmesi zorlaşmıştır. İlk bölümünü oluşturan soyunmalık, kalın kesme taştandır. Soyunmalık kısmının güney duvarı üzerindeki büyük kemer bir eyvan şeklindedir. Güney ve kuzey duvarları üzerindeki büyük nişler hücre şeklindedir.

Soyunmalığın doğu duvarı ortasındaki dar bir kapı ile soğukluk kısmına geçilmekte olup burada büyükçe bir kare planı olan mekânı tek kubbe örtmektedir. Soğukluğu takiben batı uçta yer alan sıcaklık ve sıcak su sarnıcı hamamı tamamlar. Tarihî Çarşı Hamamı, özellikle giriş kapısı üzerindeki oyma taş işçiliği ile dikkati çekmektedir. Sıcaklığın orta kısmını örten büyük kubbenin etek kısımları küçük mukarnas desenlerle süslenmiştir. Giriş kapısının üzerinde kabartma yazılı iki satırlık kitabe bulunur.

Konumu

Tarihî Çarşı Hamamı, günümüzde de hizmet vermektedir. Kadınlar ve erkekler için ayrı bölümleri yoktur. Bunun yerine günün yarısında kadınlara, diğer yarısında erkeklere hizmet vermektedir. Hamamın girişinde hangi saatlerde kadınlara, hangi saatlerde erkeklere hizmet verildiği yazar.

Hamamı gezmek ya da Adana’yı gezerken bir banyo molası vermek isterseniz Tarihî Çarşı Hamamı oldukça uygun bir konumda. Adana’nın tarihî merkezinde, Büyük Saat Kulesinin hemen yanı başındadır. Eğer Adana’nın tarihî yerlerini gezecekseniz kaçınılmaz olarak bu hamamın önünden geçeceksiniz.

“Tarihi Çarşı Hamamı – Adana” için 2 yorum

Ne düşündüğünü yazar mısın?