Ramazanoğlu Türbesi – Adana

Bu siteyi düzenli takip eden biriyseniz üst üste gelen Ramazanoğulları Beyliği dönemi eserleriyle ilgili yazılardan sonra bu başlığı gördüğünüzde büyük ihtimalle “ne beylikmiş böyle, herhâlde Adana’daki bütün eserleri onlar yapmış” demişsinizdir. Ramazanoğlu Türbesi size bunu dedirtecek eserlerden biridir.

Bu haksız bir düşünce sayılmaz. Aslında tamamı olmasa da Adana’daki tarihî eserlerin hatırı sayılır bir kısmında Ramazanoğlu ailesinin imzası var. Bir sonraki yazımda Ramazanoğulları Beyliği’nin neden bu kadar fazla eser verdiğini, diğer beyliklerden ne gibi farkları olduğunu yazacağım. Fakat bunu yapmadan önce sizlere tanıtmam gereken bir eser daha var. O da Ramazanoğlu Türbesi.

Ramazanoğlu Türbesi, Ulu Cami Külliyesi’nin bir parçasıdır. Bu nedenle yapım tarihi Ulu Camii ile aynıdır. Fakat yapısal olarak onunla bütünlük göstermez. Bu yüzden Ulu Cami’den ayrıca yazmayı uygun bulduk. Bu arada Ramazanoğlu Türbesi deyince aklınıza iki ayrı eser gelmeli. Biri cami ile benzer mimariye sahip bir türbe binası. Diğeri de dışarıda ayrıca bulunan türbe. İkisini de anlatalım.

İç Türbe

Türbe binası Ulu Cami’nin hemen yanı başındadır. Üzeri kubbeyle örtülü içinde sandukaların bulunduğu bir üst mekânla kuzeyde bir mihrâbiyesi bulunur. Çapraz tonozla örtülmüş bir giriş bölümü vardır. Giriş kısmı, ara kapıyla harime, diğer bir kapıyla da türbeye bağlanmaktadır. Doğu duvarında bir pencere bulunur. Kuzeyde mukarnas başlıklı dört sütun üzerine inşa edilen sundurma, beşik tonozun yarı çapraz tonozla dikine kesilmesiyle ortaya çıkan ahşap örtüyle kaplıdır.

Ramazanoğlu Türbesi (İç Kısım) ve Ulu Cami'nin Minaresi
Ramazanoğlu Türbesi (İç Kısım) ve Ulu Cami’nin Minaresi

Türbe duvarları, sarımtırak taşlarla yapıldığı için harimin kıble duvarından farklıdır. Ortaları kaba, etrafı ince yontulmuş taşlarla değil, tamamı ince yontulmuş taşlarla yapılması nedeniyle farklıdır. Bu da türbe ile harimin 3-5 yıl arayla yapıldığını gösterir. Ulu Cami türbesinin harimdeki mihrap önü kubbesine benzer bir şekilde yapılan çokgen kasnaklı ve üçgen intikalli sivri kubbesinin, on iki kenarının her birisine revzen (renkli cam) pencere konulmuş olup, mihrap önü kubbesinin tersine siyah taşa yer verilmemiştir.

İçeride yüksek kasnaklı, yüksek bir kubbenin büyüklük verdirdiği türbenin içinde duvarlar çinilerle kaplanmıştır. Bunun da Anadolu’da pek örneği yoktur. Çoğunlukla Orta Asya türbelerine ait bir özelliktir.

Dış Türbe

Bunun dışında, caminin arkasındaki Ziyapaşa parkında bir türbe daha bulunur. Bu türbe bir bina şeklinde değildir. Açıktadır. Altı köşeli kubbeli bir yapıdır. Aşağıda gördüğünüz eser işte bu dış türbedir. Dış türbe, Ulu Cami ile aynı dönemde yapılmamıştır. Bir 18. yüzyıl son dönem eseridir.

Ramazanoğlu Türbesi (Dış Kısım)
Ramazanoğlu Türbesi (Dış Kısım)

Türbede Kimler Yatıyor?

İç Türbede 3 sanduka bulunur. Bu sandukalar Ramazanoğlu Halil Bey, ve Piri Paşa’nın oğullarından Mehmet Bey ve Mustafa Bey’e aittir. Sandukalar da 16. yüzyıla tarihlenen çinilerle kaplıdır. Sandukaların baş kısmında çiniye işlenen kitabeleri vardır. Yazıların hepsinin aynı karakterde olması, yazıtlarının hepsi Mart 1552’den sonra yazıldığını düşündürüyor.

Ramazanoğlu Halil Bey, tarihteki en önemli isimlerdendir. Beylik onun döneminde Memluklerin etkisinden çıkmış ve Osmanlıların etkisine girmiştir. Halil Bey bu hamlesi ile sadece Çukurova değil bütün Ortadoğu ve Dünya tarihinde belirleyici bir rol oynamıştır.

Dış Türbeye gelince. Burada da dört adet sanduka bulunuyor. Fakat bu sandukalarda kimlerin yattığı bilinmiyor. Sadece Ramazanoğlu ailesinin bazı mensuplarının yattığı tahmin ediliyor.

Konumu

Ramazanoğlu Türbesi’ni iç ve dış olarak ikiye ayırdık. İç türbe, Ulu Cami Külliyesinin bir parçasıdır. Dış türbe ise Ulu Cami’nin iki metre güneyinde bulunur. Büyük Saat Kulesi ve Ramazanoğlu Konağı‘nın tam karşısındadır. Adana’nın tarihî bölgesinde yer almakta olup şehir merkezine on dakika uzaklıktadır. Geçerken Ramazanoğlu Türbesi’ne de uğramayı unutmayın.

“Ramazanoğlu Türbesi – Adana” için bir yorum

Ne düşündüğünü yazar mısın?