Kemeraltı Camii – En Mütevazı Eser

Türkiye’nin her bir köşesinde tarihî eserlerin önemli bir kısmını camiler oluşturur. Çünkü Anadolu yaklaşık 1000 yıldır İslam dininin egemenliği altındadır ve bu 1000 yıl da binlerce yıllık tarihin son kısmıdır. Bu nedenle tüm tarihî eserler içinde günümüze en çok ulaşan yapı türü İslami eserlerdir. Kemeraltı Camii bunlardan biridir.

Aynı durum Adana için de geçerlidir. Adana’nın her bir köşesinde tarihî camiler bulunur. Bunlardan en büyükleri olan Ulu Cami ve Yağ Camii‘ni daha önce sizlere anlatmıştık. Bu kez ise en küçüklerinden biri olan Kemeraltı Camii’ni anlatacağız.

Kemeraltı Camii’nin İnşa Tarihi

Kemeraltı Camii de tıpkı Ulu Cami ve Yağ Camii gibi bir Ramazanoğulları Beyliği dönemi eseri. Fakat yapımında Ramazanoğlu ailesinin parmağı yok. Camiyi yaptıran kişi Savcı oğlu Hacı Mustafa Bey’dir. Yapım yılı ise 1548’dir. Bu da Piri Paşa dönemine rastlar. Adana’da beylik döneminde yapılan camiler genellikle ya Selçuklu ya da Memluk mimarisinden etkilenmiş veyahut Osmanlı, Selçuklu ve Memluk mimarisinin ortak bir paydada buluşturulması ile yapılmıştır.

Kemeraltı Camii - Adana
Kemeraltı Camii – Adana

Kemeraltı Camii ise bu açıdan oldukça farklıdır. Bu cami sadece Osmanlı mimarisinin etkisinde kalınarak yapılmıştır. Hatta bu yüzden bazı kaynaklarda Osmanlı döneminde yaptırıldığı bile rivayet edilir. Fakat 1548’de Osmanlı Devleti’ne bağımlı hâle gelmiş olsa da Ramazanoğulları Beyliği varlığını sürdürüyordu ki Adana’daki başka pek çok tarihî eser de aynı günlerden kalmadır. O yüzden Kemeraltı Camii, Osmanlı dönemi eseridir demek doğru değil.

Kemeraltı Camii’nin adı ise bulunduğu semtten gelir. Bu semtin çok eskiden adı Tarsuskapı imiş. Daha sonra Kemeraltı semti olarak bilinir olmuş. Cami de ismini buradan alıyor. Bu semt bugün Küçük Saat olarak biliniyor. (Bu ismin de hikâyesini de ayrıca yazdık)

Kemeraltı Camii oldukça küçük bir cami. Zaten Cuma Namazlarında bölgedeki esnafın tamamı bu camiye sığmaz. Yağ Camii, Yeni Camii ya da başka bir camiye gitmeniz gerekebilir.

Kemeraltı Camii’nin Özellikleri

Gelelim caminin özelliklerine. Kemeraltı Camii’nin yapıldığı dönemde yanı başında bir de medresesi varmış ama bu medrese günümüze ulaşamamış. Medreseden günümüze ulaşan tek parça kitabesidir. Bu kitabe şu an Adana Arkeoloji Müzesi‘nde korunuyor.

Kemeraltı Camii, kare plan üzerine kesme taştan yapılmıştır. Kuzey ve doğu yönünden cemaat yerlerini küçük kubbeler örter. Kuzeydoğu köşesinde caminin kendisi gibi mütevazı bir minaresi vardır. Batı cephesinde iri mukarnas bir işleme vardır. Mihrap nişini örten mukarnas yaşmak, basamaklı niş kemerinin iki yanındaki kabartmalı rozetleri ile servi motifleri, mihrap çerçevesini taçlayan dendan sırası mihrabın görünümünü göz alıcı bir şekle büründürür. Caminin içinde bulunması gereken bezemeler ise günümüze ulaşamamıştır.

Cami günümüze oldukça iyi bir şekilde ulaşmış olsa da çevresindeki bütün tarihî doku yok olmuştur. Modern zaman binalarının arasında kalmıştır, yanından geçen caddede vızır vızır araç trafiği akmaktadır. Yan revaklarda günümüzde niteliksiz elemanların kullanılıyor olması ise üzücü bir durumdur.

Konum

Kemeraltı Camii günümüzde Küçük Saat’te konumlanır. 5 Ocak Meydanı çevresindedir. Tarihî Mestan Hamamı yakınlarındadır. Bulunduğu yer şehir merkezi kabul edilen bir yerdir. Bu yüzden ulaşımı kolaydır. Şehrin tarihî eserlerle dolu bölgesine beş dakika uzaklıktadır. Diğer tarihî camiler gibi Kemeraltı Camii de günümüzde ibadet ve ziyarete açıktır.

“Kemeraltı Camii – En Mütevazı Eser” için bir yorum

Ne düşündüğünü yazar mısın?