• Kemeraltı Camii - Adana
    Geziler

    Kemeraltı Camii – En Mütevazı Eser

    Türkiye’nin her bir köşesinde tarihî eserlerin önemli bir kısmını camiler oluşturur. Çünkü Anadolu yaklaşık 1000 yıldır İslam dininin egemenliği altındadır ve bu 1000 yıl da binlerce yıllık tarihin son kısmıdır. Bu nedenle tüm tarihî eserler içinde günümüze en çok ulaşan yapı türü İslami eserlerdir. Kemeraltı Camii bunlardan biridir. Aynı durum Adana için de geçerlidir. Adana’nın her bir köşesinde tarihî camiler bulunur. Bunlardan en büyükleri olan Ulu Cami ve Yağ Camii‘ni daha önce sizlere anlatmıştık. Bu kez ise en küçüklerinden biri olan Kemeraltı Camii’ni anlatacağız. Kemeraltı Camii’nin İnşa Tarihi Kemeraltı Camii de tıpkı Ulu Cami ve Yağ Camii gibi bir Ramazanoğulları Beyliği dönemi eseri. Fakat yapımında Ramazanoğlu ailesinin parmağı yok. Camiyi…