• Geziler

    Tarihi Mestan Hamamı

    Anadolu Selçuklu Devleti’nin dağılmasıyla birlikte Anadolu’da İkinci Beylikler Dönemi başlamıştı. Zaman içinde Osmanoğulları Beyliği büyüyecek, Osmanlı Devletine dönüşecek ve diğer bütün beylikler ya savaşla ya da diplomatik yollarla ortadan kalkacak, Osmanlı egemenliğine girecekti. Tarihi Mestan Hamamı’nın öyküsü o yıllara dayanmaktadır. Ramazanoğullarının Adana’daki Etkisi Osmanlı haricindeki beylikler içinde en uzun süre varlığını sürdüreni ise Adana ve çevresindeki Ramazanoğulları Beyliği oldu. Bu beylik, Osmanlı Devletine en son katılan beyliktir. 1608’de son bulmuştur. Ramazanoğulları Beyliği’nin diğer beyliklerden daha uzun süre varlığını sürdürmesi, onun diğer pek çok beyliğe kıyasla daha fazla tarihî eser bırakmasına neden oldu. Ramazanoğulları Beyliği son bulduktan sonra bile Ramazanoğlu ailesi Adana’nın yönetiminde büyük söz sahibi olmaya ve Adana’ya tarihî eserler…