• Geziler

    Adana Tren Garı – Yaşayan Tarih

    Adana’da öyle bir yapı var ki Adana’nın en önemli tarihî eserlerinden olmasına rağmen hiç kimse tarafından tarihî eser muamelesi görmez. Çünkü hayatımızın o kadar içindedir ki onun çok eski bir yapı olduğu aklımızın ucundan geçmez. Bu bina, Adana Tren Garı ‘dır. Adana Tren Garı sadece tarihî bir eser değil, aynı zamanda son yüzyıldaki çok önemli tarihî olaylara da şahitlik etmiş, hatta ev sahipliği yapmıştır. Gelin bu binanın tarihine ve özelliklerine daha yakından bakalım. Adana Tren Garı’nın Kuruluşu 19. yüzyılın ikinci yarısında İngiltere, Osmanlı sınırlarındaki bazı demiryollarını inşa etti. Bunun nedeni, işletme hakkına sahip olduğu madenleri ve diğer ekonomik kaynakları en yakın limana bağlamaktı. Bu demiryollarından biri de Adana-Mersin demiryoludur. Bu…