• Geziler

    Atatürk Evi Müzesi ve Atatürk’ün Adana Ziyaretleri

    Adana, Atatürk’ün en çok ziyaret ettiği illerimizden biridir. 1918’den başlayıp 1938’e kadar olan yirmi yıllık dönemde Atatürk, Adana’yı dokuz kere ziyaret etmiştir. Bu ziyaretler Adana’da kalıcı izler bırakmıştır. Biz de okumakta olduğunuz bu sitede bu ziyaretlerin izlerini süreceğiz. Bugün, Atatürk Evi Müzesi ‘nden başlıyoruz. Atatürk’ün Adana Ziyaretleri Atatürk’ün dokuz ziyaretinden biri Kurtuluş Savaşı’ndan önce, biri Kurtuluş Savaşı sırasında, biri Kurtuluş Savaşı ile Cumhuriyet’in İlanı arasındaki dönemde yapılmıştır. Kalan altı ziyaret ise Cumhuriyet’in İlanından sonra yapılmıştır. Bu ziyaretlerden sekizi Adana il merkezine ve biri de Pozantı ilçemize yapılmıştır. Atatürk’ün Adana’ya yaptığı ziyaretleri kısaca listeleyip bilgi verelim. Ziyaretler Birinci Ziyaret: 31 Ekim 1918’de gerçekleşti. Atatürk, Şakirpaşa Konağı’nda misafir edildi. Kurtuluş Savaşı’nın ilk…