SEYHAN İLÇE BELEDİYESİ


Zabıta Müdürlüğü


Tutanak No:

iDARİ YAPTIRIM KARAR TUTANAĞI


I. KABAHAT FİİLİNİ İŞLEYENİN


 Tüzel Kişi
 Ünvanı  
 Vergi Kimlik No:  
 İyeri Sahibinin/Temsilcisinin
Yetkili Kişinin Adı Soyadı
 
 Gerçek Kişi
 Adı Soyadı  
 T.C. Kimlik No:  
 Uyruğu  
 Ana Adı:  
 Baba Adı:  
 Doğum Tarihi  
 Doğum Yeri:  

-NÜFUSA KAYITLI OLDUĞU-
İl:  
İlçe:  
Mahalle / Köy:  
-AÇIK ADRES-
Ev Adresi:  
İş Adresi  
İLETİŞİM-
Ev/İş Telefonu  
Cep Telefonu  II. İŞLENEN KABAHAT İLE İLGİLİ BİLGİLER

Kabahat Fiili:  
İhlal Edilen Karar/Kanun
Sayısı ve Tarihi
 
İhlal Edilen Karar/Kanun
Sayısı ve Tarihi
 
Karar Defter Sıra No:  
Kabahatin İşlendiği Yer:  
İşlendiği Tarih ve Saat  
Kabaht İle İlgili Deliller:  

-UYGULANAN YAPTIRIMLAR-
İdari Para Cezası
Para Cezasının Miktarı:  
Ödeme Yapılmışsa Miktar/Makbuz Seri No:  
-UYGULANAN YAPTIRIMLAR-
İdari Tedbirler
El Konulan Mal Varlığı Miktarı:  
Kişi Kontrol Altına Alındı mı?  
Diğer Tedbirler  

Kişinin huzurunda /gıyabında alınan idari yaptırım kararı gereği hazırlanan iş bu tutanak yukarıda açık kimliği belirtilen şahsa ......... tarihinde aşağıda isimleri sıralanan belediye zabıta görevlileri tarafından tebliğ edilmiştir.


İdari Yaptırım Uygulanan Şahsın/Temsilcisinin /Yetkilinin İmzası (Tebellüğ Eden)III. İDARİ YAPTIRIM KARARINI VEREN ve TEBLİĞ EDEN BELEDİYE ZABITA GÖREVLİLERİ
Adı Soyadı  
Ünvanı:  
Sicili  
Birimi  
imza